ติดต่อเรา ThaiEnglish

Company Profile
บริษัท อินโฟร์ บิสสิเนส แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 โดยทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงทางด้านการบัญชีภาษีอากร และมีความรอบรู้ด้านธุรกิจ เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบและจัดการด้านธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร โดยเราให้บริการหลายประเภทด้วยกัน ดังนี้:
- บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ฯลฯ
- บริการจดเครื่องหมายการค้า
- บริการจัดทำบัญชี และภาษีครบวงจร
- บริการตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน (Aduit)
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร และกฎหมาย
- บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว
- บริการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- บริการงานประกันสังคม
- บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าว

!! บริการใหม่ !! นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังได้มีการริเริ่มการบริการใหม่ๆ ควบคู่ไปกับธุรกิจหลักด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติที่มาลงทุนดำเนินธุรกิจในเมืองไทย หรือคนไทยที่ต้องการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองในราคาที่ถูกมากๆ โดยการประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี ท่านสามารถเลือกได้ถูกใจทั้งราคาและทำเล

เรายังคงมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง


นโยบายหลักในการดำเนินงานและบริการของบริษัท

1. มุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมาตรฐานการบริการของ
เราคือคุณภาพที่ดีของงานและความพึงพอใจของลูกค้า

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. วางแผนทางภาษีอย่างถูกต้องและทำให้ลูกค้ามีภาระภาษีน้อยที่สุด

ด้วยนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จึงทำให้บริษัทฯได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมงาน "ชาวญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบธุรกิจของเมืองไทยเป็นอย่างดี คนญี่ปุ่นที่ต้องการมาดำเนินธุรกิจ หรือทำงานในประเทศไทย หากต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษากับคนญี่ปุ่นโดยตรงก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โทรปรึกษาโดยตรงที่ คุณฮิเดโนริ อูเอซึจิ (Mr.Hidenori Uetsuji ) 081-834-0691 หรือ info@ibthai.com


ต้องการมืออาชีพเรื่อง ระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า จัดตั้งบริษัท โทรด่วน 0-2938-9525-6 :: You are visitor No.